Co nabízí speciální škola pro zrakově postižené

0 239

Co nabízí speciální škola?

Zrakově postižení lidé patří do naší společnosti stejně tak jako hlava ke krku. Jejich handicap je v mnohém omezuje. Například ve sportu, i když i tady se můžeme setkat se zrakově postiženými sportovci. Vzdělání je pro tyto človíčky rovněž dost náročný maraton.

V republice je několik škol pro zrakově postižené a mezi ně patří i Základní škola pro zrakově postižené v Praze na Náměstí Míru 19.

A co nabízí speciální škola pro zrakově postižené?

zrakSpecializací této školy je vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění. Ke každému žáku se přistupuje s péčí a trpělivostí, protože zde vědí, že to nemají ve světě zrovna jednoduché. Výuka je vlastně přizpůsobena možnostem každého žáka tak, aby mu vyhovovaly nejen podmínky, ale i časový učební plán.

Žáci zde mají možnost pracovat s pomůckami pro zrakově postižené a třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, speciálními školními lavicemi se sklopnými deskami, které jsou navíc jednomístné a dále je zde možnost práce s optickými pomůckami, které se těmto žákům budou v životě určitě hodit.

A protože jde o nestandartní školu, ale školu pro zrakově postižené, je zde i speciální pedagog nebo oftamolog, kteří zajišťují odbornou pomoc v nově vybavené zrakové třídě, např. chůzi se slepeckou holí.

Je třeba podotknout, že oftalmopedická péče je poskytována zcela bezplatně.

Co patří ke standardům školy jsou zdravotní sestry, které pomáhají zejména rodičům při zajišťování medikace nebo pomoc jako doprovod při přemístění žáka.

Škola nabízí i pomoc žákům s vadami řeči a to i  žákům, kteří mají kombinované  postižení anebo se u nich vyskytují vícečetné dyslalie. Je jim pak poskytována individuální logopedická péče.

Svou péčí, pomocnou rukou a trpělivostí umožňují všichni zaměstnanci Základní školy pro zrakově postižené v Praze zařazení žáků do společnosti.

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.