Já chci být požárníkem……

0 158

Tato známá fráze z dětských pořadů mnohým z nás jistě utkvěla v paměti a dnes se jako dospělí na celou situaci díváme poněkud jinak. Je totiž pravdou, že povolání požárníka nebo jiného člena záchranářského týmu není nikterak jednoduchá a je nutné znát nejen všechny odborné znalosti, ale také takový člověk musí umět spoustu jiných dovedností, které toto povolání vyžaduje. Jednou z nich, a to konkrétně u již zmiňovaného hasiče, je například záchrana z výšek, ale i z hloubek. Záchranný tým hasičského sboru je nám k dispozici například v případě, že člověk – geolog, uvízne v jeskyni při detailním prozkoumání terénu nebo může jít o propadnutí zeminy v místě těžby, v opačném případě jsou hasiči jedním z těch odborníků, kteří dokážou zachránit lidský život i ve více podlažním domě.

Výcvikové a školící středisko Lezectví.cz nabízí všech záchranným složkám v tomhle směru odborné kurzy a školení, kdy je možné naučit se základní lanovou techniku, speciální transportní prostředky, zařízení pro vytahování a spouštění ve výškách i hloubkách a s tím samozřejmě související práci požární ochrany pro výkon práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Je také možné tyto kurzy provézt pro dobrovolné hasičské sbory. Všichni zúčastnění tak mají možnost rozšířit si své dovednosti a znalosti, které se jim jistě budou v praxi hodit.

Školení a výcvik hasičů lezců probíhá podle osnov HZS, je však doplněna o mnohé prvky z kurzu záchranář – lezec tak, aby absolvent kurzu byl schopen zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou nejen v systému požární ochrany. Výcvikové a školící středisko Lezectví.cz tak všem umožňuje tak praktický výcvik pro práci v daných oblastech a situacích. Zúčastnění uchazeči o takový výcvikový kurz obdrží podrobnou osnovu přímo ve středisku, kdy je jim výcvik prakticky přizpůsoben doslova na míru.

Tyto profesionální kurzy a školení ve Výcvikovém a školícím středisku Lezectví.cz, je jistě přínosné nejen pro profesionální hasiče a jiné složky záchranného sboru, ale právě i pro laiky, kteří by si chtěli rozšířit své obzory. Nikdy nevíme, v jaké situaci se octneme a kdy budeme tuto činnost potřebovat.

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.