Rekuperace a její význam pro zdravé bydlení

0 49

Přirozenou potřebou každého člověka je mít domov kde se cítí bezpečně a dobře. Při výběru  našeho nového domova nás ovlivňuje řada faktorů. Jistě se mnou budete souhlasit, že mezi ty hlavní patří nejen cena domu, ale stále větší důraz budeme klást na výši nákladů spojených s bydlením v  novém domě či bytu.

Za zcela zásadní se požaduje dům řádně tepelně izolovat, aby neutekla zbytečně ani „koliwatka „ tepla. To, že utíká teplo si dovede představit každý. O něco méně lidí si však současně uvědomuje, že s uzavřením tepla v domě zde uzavírá i vlhkost a té není málo!

Čtyřčlenná rodina vyprodukuje svým životem v domě až 1,5 litrů vody denně. Jestliže tato vlhkost, díky dobré izolaci domu nemá kam utéct, zůstává uvnitř a najde si své místo vsáknutím do stěn, nábytku, koberců i šatstva. Pak vznikají různé plísně a houby, ale i zápach. To vše velmi negativně působí na zdraví a pohodu člověka .

Přirozené větrání v tepelně izolovaných domech nikdy procesu tvorbě plísní nezabrání, není to možné, jestliže při větrání nechceme současně vypustit teplo, které jsme draze zaplatili. Abychom dostatečně vyvětrali pouhým otevřením oken, museli bychom větrat minimálně osmkrát denně po dobu deseti minut. Řešením je řízené větrání se zpětným ziskem tepla – rekuperace!

Řízené větrání se v  Evropě začalo používat před dvaceti lety. V té době se jednalo spíše o zajímavost, ale výsledky předčily veškerá očekávání. Uživatelé zjistili, že s řízeným větráním výrazně klesla spotřeba energie na topení a chlazení pobytového prostoru. Společně s tím praxe ukázala, že se v objektech s rekuperací výrazně  zlepšuje kvalita vzduchu, snižuje se prašnost, nepotí se okna, dům, či byt je příjemně vyvětraný i se zavřenými okny, ale uživatelé se i zbaví hluku či zápachu jestliže lokalita jejich domu je přímo nebo v blízkosti průmyslových objektů, dopravy nebo zemědělské výroby!

Dodavatelů rekuperace je dnes celá řada. Jestliže budete hledat správnou rekuperaci pro váš dům, porovnávejte nejprve účinnost nabízeného výrobku. Nevěřte letákům, ale požadujte certifikát od renomované zkušebny. Vhodná rekuperace musí pracovat s účinnosti 90% a víc!!! Další důležitou charakteristikou rekuperační jednotky je její příkon. Pro dům i jeho uživatele je důležité, aby větrání probíhalo po co nejdelší část roku! Logicky je tak nutné, aby samotná jednotka spotřebovala i při maximálním výkonu minimum elektrické energie. Tento příkon by neměl při chodu obou ventilátorů naplno překračovat 120 wattů.

Stejně důležitá je hlučnost samotného zařízení. Uvědomme si, že použitím těsných oken, tepelné izolace a dalších opatření ke snížení tepelné ztráty domu, odstraníme i hlukovou zátěž z vnějšího prostředí. Tím je každý vnitřní hluk nepříjemnou zátěží pro uživatele domu. Rekuperační jednotka proto nesmí překročit hodnotu akustického tlaku 35dB.

Cena rekuperace „na klíč“ pro rodinný dům o ploše kolem 150 m2 se pohybuje kolem 120 – 150 tisíc korun.

Návratnost investice do rekuperace lze očekávat do 8 roků. Přitom životnost  kvalitní rekuperace se uvažuje v desítkách roků.

Montáž systému řízeného větrání – rekuperace trvá  odborné firmě dva až tři dny.

Rekuperace nepatří mezi zanedbatelné investice při stavbě domu, proto je dobré se obrátit na ty, kteří v oboru dlouhodobě pracují. Chcete mít kvalitní a funkční rekuperaci? Doporučujeme se obrátit na certifikovanou firmu www.rosain.cz kde všichni zaměstnanci jsou odborníci na danou problematiku a mají dlouholeté zkušenosti v oboru rekuperací a zdravého bydlení.

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.