Rekuperace – bydlete zdravě a levně!

0 59

Rekuperace je systém, který zajišťuje trvalou výměnu vzduchu v pobytovém prostoru, který je zpravidla tepelně velmi dobře izolován – pasivní a nízkoenergetické domy.

Rekuperací nahradíme tepelnou  ztrátu větráním, přivedeme čerstvý ohřátý vzduch, zbavíme se pachů a vlhkosti. Úspora činí až 40% z celkové tepelné ztráty objektu.

V principu se v rekuperační jednotce ohřívá čerstvý, zvenku přiváděný vzduch do jednotky. Zde se tento vzduch ve výměníku jednotky ohřeje od teplého, použitého vzduchu, který je odváděný ven. Odváděný vzduch předá ve výměníku  rekuperačního zařízení  svou energii studenému vzduchu, který se ohřeje a je distribuován po celém domě nebo bytu. Jeho teplota je dána především účinností jednotky. Účinnosti se pohybují podle konstrukce výměníku od 85 do 94%.

Rekuperací docílíme v domě přívod stále čerstvého vzduchu i při zavřených oknech. Zároveň klesá spotřeba  energie na topení. S rekuperací klesá potřeba energie na topení  asi o 1/3 oproti stejnému domu bez rekuperace. Navíc se vytvoří prostředí bez pachů, plísní, nadměrné vlhkosti nebo naopak, relativní vlhkost v místnostech lze upravit na optimální hodnoty!

Je možné se zbavit radonu, ale i pylů pro ty z nás, kteří jsou na poletové částice ve vzduchu alergičtí. Lze zamezit i průniku pachů z vnějšího prostředí  (doprava, zemědělství, smog) a výrazně zmírnit i hlukovou zátěž z venkovního prostředí.

Aby dům nebo byt byl opravdu místem pro odpočinek a zdravý život, musí již projekt zahrnout veškeré vnitřní i z vnějšího prostředí působící vlivy. Dům nebo byt se připravuje „na míru“ budoucího  uživatele. Neexistuje univerzální řešení, pouze individuální přístup zajistí očekávaný výsledek.

Rekuperační jednotku je vhodné umístit do technické místnosti. Tato by měla být alespoň  6m² velká. Situována by měla být u obvodové zdi s možností vytvořit prostupy do dalších podlaží. Důvodem je hlavně možnost využití zemního registru, který plní funkci čištění vstupního vzduchu, předehřevu v zimním období a získání chladného vzduchu v létě pro vychlazování  domu (bytu). V technické místnosti musí být kromě přívodu elektřiny i odvod kondenzátu z jednotky, který průběžně v ní vzniká.

Technická místnost ale může být i ve sklepě nebo na půdě či v garáži. Teplota okolního vzduchu zde však nesmí klesnout pod 10ºC!

Dále je nutné řešit umístění vzduchovodů. Nejlépe se využívají prostory nad podhledem sádrokartonu, kde kromě vzduchovodů lze umístit i ostatní kabeláž pro rozvody elektřiny, vody, audio / video, zabezpečení a dalších technologii. Optimální prostor je 15 cm světlé výšky. Minimální je 7 cm.

Vzduchovody lze umístit i v podlaze. Zde je však nutné vyřešit jejich tepelnou izolaci, aby nedošlo ke ztrátě tepla proudícího vzduchu.

Jestliže je vzduchovody nutné vést například mezi krokvemi v otevřeném, tepelně neizolovaném prostoru, je tepelná izolace vzduchovodů naprosto nezbytná. V takovém případě je nutné zvolit i správný typ vzduchovodů, nejlepě kovové potrubí, které je pro izolaci nejvhodnější.

Vzduch z rekuperační jednotky je veden do jednotlivých místností nebo je z nich odváděn. K tomu jsou určeny regulovatelné vyústky. Doporučuje se tyto vyústky umisťovat do stropu. Důvodem je jednak praktické hledisko – do vyústky v podlaze mohou zapadat drobné předměty bez šance je získat zpět, eliminují možnost změnit rozmístění nábytku a víří prach. Stropní vyústky tyto nevýhody nemají  a navíc napomáhají cirkulaci vzduchu od  stropu skrz celou místnost. Také teplotní gradient  v místnosti je pak mnohem příznivější. Rozmístění výústků je dáno projektem s ohledem na jejich funkci i estetický dojem.

S rekuperací máte jisté, že i po vašem návratu z dovolené budete mít i se zavřenými okny domov  vyvětraný a  ohřátý  nebo vychlazený na požadovanou teplotu.

Údržba jednotky je snadná. Je pouze třeba měnit filtry v jednotce. Ale i to avizuje jednotka sama na svém displeji.

Výrobci zpravidla nabízejí ucelenou řadu rekuperačních jednotek, ale jen zcela určitá jednotka je vhodná pro konkrétní dům. Nesmí dojít k poddimenzování jednotky, ale i příliš velký objem dodávaného vzduchu není správný. Je dobré se vždy obrátit na firmy, které se dlouhodobě zabývají rekuperací a mohou svou činnost doložit referencemi.  Jednou ze specializovaných firem je ROSA In, s.r.o. www.rosain.cz

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.