Nobelovu cenu dostali tři ekonomové za novou metodu boje s chudobou

0 0

“Letošní laureáti zavedli nový přístup, jak získat spolehlivé odpovědi ohledně nových způsobů boje se světovou chudobou,” uvedla akademie v prohlášení.

S oceněním je spojena finanční odměna devět milionů švédských korun (21,4 milionu Kč).

Podle hlavního ekonoma Czech fund Lukáše Kovandy ocenění ekonomové v posledních zhruba dvaceti letech rozvinuli experimentální metody, které umožňují účinněji bojovat s globální chudobou. Jejich přístup spočívá v tom, že rozsáhlou problematiku boje s chudobou člení na dílčí, snáze řešitelné otázky, na něž hledají odpovědi.

“Zkoumají tedy například to, jak co nejúčinněji zasáhnout za účelem dosažení vyšší úrovně vzdělanosti dané rozvojové ekonomiky či zlepšení zdravotního stavu tamní dětské populace. Následně, poté, co ocenění ekonomové “rozparcelují” problém chudoby na takovéto dílčí podotázky, hledají na každou z nich odpověď prostřednictvím experimentů “přímo v terénu”, v rámci dotčené populace, tedy například přímo v podmínkách rozvojové subsaharské ekonomiky nebo indického venkova,” vysvětluje Kovanda.

Účinnost přístupu demonstroval v polovině 90. let Kremer a jeho kolegové v západní Keni. Přímo na místě testovali řadu zásahů, jak zlepšit školní výsledky místních dětí. Podobné výzkumy trojice ekonomů později aplikovala na další problémy v jiných zemích. Jejich experimentální výzkumné metody teď zcela dominují rozvojové ekonomice.

Jejich zjištění a výsledky jejich následovníků podle Královské švédské akademie věd citelně zlepšily schopnost v praxi

Zdroj: Nobelovu cenu dostali tři ekonomové za novou metodu boje s chudobou

Tagged with:

Similar articles

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.